Werkgroep Zorg

Deze werkgroep is in 2107 van start gegaan n.a.v.een themabijeenkomst in mei 2016 over Zorg coöperaties, waar veel belangstelling voor was. In de werkgroep zorg zijn wij aan de slag gegaan met vragen als: hoe werkt een zorgcoöperatie? Hoe zet je deze op? Wat zijn  de voor en nadelen? Welke diensten willen we? Is er een verbinding mogelijk met een woongroep etc.  We overwegen samen te gaan werken met wijzelf.nl, maar kijken eerst met elkaar hoe deze organisatie kan passen bij Slimme Senior.

De werkgroep zorg heeft ook het initiatief genomen met het opzetten van postcodegroepen. Dit zijn groepen Slimme Senioren die bij elkaar in de buurt wonen en die iets voor elkaar willen doen bij bijvoorbeeld ziekte.
Wie mee wil denken is van harte welkom. Mail ons via slimmesenior@gmail.com.