De workshop “Met hart en ziel ouder worden” kon door ziekte van Arianne, geen doorgang vinden. Ilona nam hierdoor de rol van dag voorzitter op zich en Annemiek verzorgde een alternatief Thema:

Hierbij stond niet het ouder worden centraal maar, het “Omzien naar wat achter ons ligt”.

Hoe we gekomen zijn, waar we nu zijn.

 

In kleine groepen werd met elkaar gesproken over de factoren: 1. Je eerste(ouderlijk)huis. 2.De financiële omstandigheden van jouw ouders en 3.Invloed van politieke betrokkenheid van je ouders.

Bij de korte evaluatie in de plenaire groep, werd aangegeven dat men in de kleine groepjes geanimeerd met elkaar had gesproken en dat het voor velen ook herkenning opleverde en een positief gevoel om deze levens factoren met elkaar te delen.

 

Vanuit de Thema werkgroep werd op 1 oktober ook een verdeling van corvee taken geïntroduceerd.  (om vaste leden van de bardienst en opruimploeg te ontlasten). Hierbij worden aanwezigen uitgenodigd om blind een kaartje te kiezen waarop een taak vermeld staat. De betrokkene kan de taak zelf uitvoeren, er kan onderling geruild worden en bij ernstige bezwaren kan men een ander verzoeken de taak over te nemen. Bij het afsluiten van de bijeenkomst, was er een grote bereidheid om te helpen,  de keuken en ruimte weer keurig schoon achter te laten.