Organisatie

Slimme Senior is een platform. Het platform is ontstaan vanuit Rijk in je Wijk, buurtnetwerken in Den Haag. Stadsdeel Segbroek Den Haag en Fonds 1818 ondersteunen ons met een kleine bijdrage. Op dit moment zijn er over de 200 mensen aangesloten bij Slimme Senior. Inmiddels is er de Stichting Slimme Seniordie m.n. de financien beheert. Nelleke Cornelissen,Heleen Goddijn en Ineke Kuik zijn de bestuursleden.
Alles wat binnen Slimme Senior wordt georganiseerd, wordt geïnitieerd vanuit de deelnemers. Slimme Senior is gestart op 10 september 2015. Na een wervingscampagne is  die dag een startbijeenkomst gehouden, waarbij in tafelgesprekken de belangrijkste vraag was: hoe ziet voor jou zinvol leven eruit, nu en in de toekomst? Met als tweede vraag: wat heb je daarvoor nodig? De antwoorden op deze vragen hebben in de loop van 2015 en 2016 geresulteerd in verschillende werkvormen: Werkgroepen, Themacafé, Activiteitengroepen

Werkgroepen:
“>De werkgroep Themacafé organiseert de Café bijeenkomsten, bedenkt thema’s daarvoor en regelt de bardienst. Deze werkgroep bestaat uit Paul Deege, Kathleen Ward, Marie Anne de Rooij, Marianne Voets, Franciska Ottens,Hanneke van Veen Nelleke Cornelissen en Heleen Goddijn

Themacafé
Het Slimme Senior Cafe vindt elke eerste zondag van de maand plaats in De Bethel, Thomas Schwenckestraat 28. Het is de enige activiteit die niet op huiskamer niveau plaatsvindt. Een enkele keer organiseert het café een grote themabijeenkomst voor een breder publiek.

Bij de activiteiten nemen steeds een of twee  mensen het voortouw. Activiteitengroepen op dit moment: wandelen, eetgroep, verdieping, cultuur(museum/theater/filmbezoek). Activiteitengroepen staan altijd  open voor nieuwe deelnemers. Het zijn geen vaste groepen. Je besluit per keer of je mee wilt doen.

 

Heleen Goddijn

Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Daar heb ik het grootste deel van mijn leven doorgebracht. Sinds 2008 woon ik in Den Haag.

Als zevende in een groot gezin, zat ik vanaf de wieg tussen veel drukte, veel vrolijkheid. Er waren altijd kinderen om mee te spelen, want in het portiek waar ik woonde waren alleen al 21 kinderen, verdeeld over 3 woningen. Of je wilde of niet, je moest wel rekening houden met elkaar en je was nooit alleen. Misschien dat ik mij daardoor nog altijd op mijn gemak voel met veel mensen om mij heen.

Na mijn studie biologie en zo’n 15 jaar in het voorgezet onderwijs werk ik nu al jaren zelfstandig. Ik zet duurzame en sociale projecten op. Natuur, milieu en duurzaamheid, daar gaat mijn bevlogenheid naar uit. In Amsterdam begon ik in mijn straat een EcoTeam: een groepje buurtgenoten die samen hun huishouden duurzamer wilde maken. Het leverde al snel vriendschappelijke contacten met de buren op. Mensen met elkaar verbinden, organiseren, sfeer scheppen, daar houd ik van.

Aangeland in Den Haag was het even wennen in een omgeving waar ik nog weinig mensen kende. Vrienden en familie in Amsterdam had ik genoeg, maar even snel langs gaan voor een praatje en koffie was er niet meer bij. Via Rijk in je Wijk kwam ik met veel nieuwe mensen in contact. Zinvol en gelukkig leven, met genoeg mensen om je heen, nu en als je ouder wordt. Dat wens ik iedereen toe.

Met Slimme Senior probeer ik daar een stukje van te realiseren.

 

Nelleke Cornelissen

Al heel jong kwam ik er achter dat ik het liefst mee wilde denken en werken om wensen uit te laten uitkomen.

Ruim 45 jaar heb ik hier nu ervaring mee. In de rol van actievoerder, gemeenteraadslid, bestuurslid, bedrijfsadviseur, loopbaanbegeleider, vriendin, buurtbewoner en netwerker zijn er vele wensen op grote en…..kleine schaal uitgekomen.

Bijvoorbeeld een oud monumentaal gebouw dat eerst een huishoudschool voor meisjes was mee om te ‘toveren’ tot een bedrijfsverzamelgebouw voor vrouwen, mijn kennis en ervaring in te zetten voor mensen die vanuit passie voor hun vak de weg voor zelfstandig ondernemen kiezen , een cultuuromslag binnen een bedrijf bewerkstelligen, het mee organiseren van een bruisend straatfeest, een ‘dialoogtafel’ begeleiden.

Mijn persoonlijke wens op dit moment is dat naast de Rijk in je Wijk buurtnetwerken er meer Slimme Senior platforms in Den Haag gaan ontstaan. De ervaring leert nu al dat vanuit Slimme Senior Segbroek e.o. van alles is gaan ‘groeien en bloeien’. Het motto Een Slimme Senior is op tijd op de toekomst voorbereid past helemaal in mijn straatje!

Ervaringen

Wil je iets vertellen over je ervaringen met Slimme Senior? Stuur dan een mailtje via het contactformulier en wij plaatsen je verhaal in deze rubriek. (Redactionele wijzigingen voorbehouden).

Judy Verschoor:
In de krant stond een stukje met de uitnodiging om een bijeenkomst mee te maken omtrent het thema Een Slimme Senior Is Op Tijd Op De Toekomst Voorbereid. Dat klonk goed. Maar het klonk ook als voor veel interpretaties vatbaar. Het was 10 september 2015. Ik was benieuwd, als nieuwkomer in Den Haag en als alleenstaande 57-jarige.
Ik kwam in De Bethel in het Valkenboskwartier, best ver van mijn huis. Bij binnenkomst vroeg ik eerst voor de veiligheid of ik wel als senior aangemerkt kon worden. Gelukkig mocht ik binnenkomen en kreeg ik hartelijk gelijk een kop koffie met koekje.
Het bleek een avond te zijn waarop geïnventariseerd waar wij, als senioren, behoefte aan hebben. Daar werd ik enthousiast van. In plaats van een bedacht plan voorgeschoteld te krijgen, gingen we samen kijken wat we zelf wilden. En we wilden veel.
Nelleke, Heleen en Trudie, die de leiding hadden, hadden de avond goed voorbereid en van tevoren doordacht. Werkvormen wisselden elkaar af, plenair en in groepjes. Uiteindelijk werden onze verzamelde ideeën in 3 grote clusters gegroepeerd: activiteiten, gezondheid en wonen. De aanwezige Slimme Senioren hadden dus behoefte aan het ontwikkelen van activiteiten, samen, en/of wilden zich voorbereiden op gezondheidsperikelen en en/of wilden zich bezighouden met hun manier van wonen. Ikzelf wilde graag vooral bezig gaan met denken over mijn woonsituatie, omdat ik al lang aan het denken was aan een vorm van groepswonen. Ik ging enthousiast naar huis.

En warempel kwamen er, alsof dat heel gewoon is, vervolgvergaderingen. Voor mij was dat de vergadering van de woongroep. Anderen startten een groep voor activiteiten. Later is er ook gestart met werken aan gezondheid. En we maakten weer vervolgafspraken. We ontdekten onderlinge overeenkomsten en verschillen, waardoor er een groep nestblijvers ontstond die graag in hun eigen huis wilde blijven wonen en een groep nestvlieders, die nieuw wilden starten. En die laatste groep splitste zich in huurders en kopers.

Na ongeveer een jaar is nu de groep waar ik in zit een erg actieve groep geworden met ongeveer 10 mensen, die bezig is expertise te ontwikkelen om als kopers een woongroep te vormen.
Sowieso vind ik de tweewekelijkse vergaderingen al leuk omdat we met min of meer gelijkgestemden ergens vrolijk-serieus mee bezig zijn. En de kans is niet irreëel dat we nog een woongroep voor elkaar kunnen krijgen ook.
Slimme Senioren zijn op tijd op de toekomst voorbereid. Daar zijn we tenminste hard mee bezig.
Fijn.