“Slimme Senior” is een Haags platform van 55-plussers die hun toekomst in eigen hand nemen.

Zo goed en zinvol mogelijk in het leven blijven staan is ons doel.

We willen omkijken naar elkaar, nieuwe vrienden maken,

elkaar versterken, blij maken, inspireren en onze zorgen en deskundigheid delen.
Vanuit eigen behoefte en op vrijwillige basis initiëren we zelf activiteiten om elkaar te ontmoeten.

Dat gebeurt in het maandelijkse themacafé en op vele andere plekken.
Slimme Senioren zetten hun talenten in voor zichzelf en voor anderen.

 

Financiën
Bij Slimme Senior betaal je geen lidmaatschap. De prijs van consumpties tijdens themabijeenkomsten is laag.

Hierdoor is er geen hoge drempel om mee te kunnen doen.

Natuurlijk is er wel geld nodig; voor de huur van de zaal en voor overige kosten.

Daarom zamelen we geld in met de verkoop van drankjes en soep tijdens het Themacafé, of soms met een rommelmarkt.

Tijdens het themacafé staat er bovendien een donatiepot.

Bij een gemiddelde vrijwillige bijdrage van 4 a’ 5 euro per keer kunnen we de huur goed betalen.

Eens per jaar een donatie overmaken kan ook op NL25 SNSB 0783304293 t.n.v. Stichting Slimme Senior te Den Haag.

De Stichting Slimme Senior beheert de financiën.

 

Organisatie

Slimme Senior is een stichting. Het bestuur bestaat uit;

Nelleke Cornelissen, Heleen Goddijn en Annemiek van Gurp

Kerngroep en werkgroepen zorgen voor de dagelijkse gang van zaken.

 

Kerngroep

De kerngroep is het centrale aanspreek en organisatiepunt.

Zij bewaakt onze visie en coördineert de taken en verantwoordelijkheden,

die nodig zijn om Slimme Senior draaiende te houden. Je kunt hen zien als de spin in het web.

De kerngroep bestaat uit: Annemiek van Gurp, Ilona Leenhouts, en Annelies Schorsij.

 

Deelnemers

Iedereen van 55+ die zich kan vinden in onze doelstelling, kan deelnemer van “Slimme Senior” worden.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een email naar slimmesenior@gmail.com

Organisatie van de activiteiten

De communicatie over alle activiteiten (m.u.v. het themacafé)  gebeurt via Whatsapp groepen. Je hebt daarvoor een smartphone nodig.

Er zijn twee Whatsapp groepen, klik voor gebruiksaanwijzing van de appgroepen op de link.

We hebben een “Activiteiten App” en een “Online Café App”. (daarnaast hebben bepaalde activiteiten een eigen groepsapp).

We gebruiken geen enkele groepsapp om propaganda te maken voor politieke partijen.

Je kunt een verzoek doen om toegevoegd te worden aan een Whatsapp groep.

Stuur daarvoor een email naar slimmesenior@gmail.com met vermelding van je 06 nummer en in welke groep je wilt.

Dit kan alleen als je al deelnemer bent.

Wees altijd helder, kort en respectvol als je een bericht, oproep of vraag plaatst.

Ook is het fijn als je de reden laat weten voordat je een groep verlaat.

 

 

Klik op het organogram hieronder om een grotere versie te zien: