Slimme Senior is een Haags platform van 55-plussers die hun toekomst in eigen hand nemen. Zo goed en zinvol mogelijk in het leven blijven staan is ons doel. We willen omkijken naar elkaar, nieuwe vrienden maken, elkaar versterken, blij maken, inspireren en onze zorgen en deskundigheid delen.
Vanuit eigen behoefte en op vrijwillige basis initiëren we zelf activiteiten om elkaar te ontmoeten. Dat gebeurt in het maandelijkse themacafé en op vele andere plekken.
Slimme Senioren zetten hun talenten in voor zichzelf en voor anderen.

 

 

Financiën
De deelnemers betalen geen lidmaatschap. Deelname aan activiteiten is gratis (vrijwillige bijdrage) en de prijs van consumpties tijdens themabijeenkomsten is laag.

Geld wordt ingezameld met de verkoop van drankjes en soep tijdens het Themacafé, of soms met een rommelmarkt.

Tijdens het themacafé staat er bovendien een “entree/donatie pot” voor een vrijwillige entree/bijdrage.

Donaties zijn meer dan welkom! Een bijdrage kan worden overgemaakt op:

NL25 SNSB 0783304293 t.n.v. Stichting Slimme Senior te Den Haag.

De Stichting “Slimme Senior” beheert de financiën.

 

Bestuur
Slimme Senior is een stichting. Coördinatoren en werkgroepen zorgen voor de dagelijkse gang van zaken.
Bij conflicten is het bestuur eindverantwoordelijk. Het bestuur bestaat uit Nelleke, Heleen en Ineke K.

Dit is het organisatieschema van SlimmeSenior d.d. september 2022

 

Kerngroep

De kerngroep is het centrale aanspreek en organisatiepunt, zij bewaken onze visie en coördineren de taken en verantwoordelijkheden die nodig zijn om de Slimme Senior draaiende te houden. Je kunt hen zien als de spin(nen) in het web.

De kerngroep bestaat uit: Annemiek, Ilona, en Annelies.

 

Deelnemers

Iedereen van 55+ die zich kan vinden in onze doelstelling, kan deelnemer van SlimmeSenior worden. Ben je geinteresserd, stuur dan een email naar slimmesenior@gmail.com

Organisatie van de activiteiten

De communicatie over alle activiteiten gebeurt via Whatsapp groepen. Je hebt daarvoor een smartphone nodig. Er zijn twee Whatsapp groepen, de ActiviteitenApp en de Online Café App.

Je kunt een verzoek doen om toegevoegd te worden aan een Whatsapp groep. Stuur daarvoor een email naar slimmesenior@gmail.com met vermelding van je 06 nummer en in welke groep je wilt. Dit kan alleen als je al deelnemer bent.

  De ActiviteitenApp

De ActiviteitenApp is een Whatsapp groep waarop iedereen zijn activiteit kan zetten, bijvoorbeeld theater- of museumbezoek of de vaste activiteiten, zoals wandelen, filmclub, met elkaar eten, fietsen en VuilJutten. De ActiviteitenApp is geen sociale app groep. De bedoeling is dat er alleen aankondigingen gedaan worden, waarop je kunt antwoorden als je mee wilt doen.

We willen de ActiviteitenApp zoveel mogelijk ontzien, dus vermijd bijvoorbeeld leuke emoticons of uitgebreide reacties.

Wanneer je een vraag hebt voor een specifiek persoon, kan dat altijd individueel.

Binnen een groepsapp is het mogelijk iemand persoonlijk te benaderen.

Je klikt op de naam van, de afzender van een bericht, dan opent zich een menu, voor individueel contact met die persoon.

Bij de Iphone kan je klikken op het icoon links van een bericht, ook dan opent zich een menu, voor individueel contact.

Wanneer je wilt weten, wie er allemaal in de groepsapp zit, kun je bovenaan klikken en vervolgens naar beneden scrollen.

  De Online Café App

De 2e Whatsapp groep is de Online Café App. Daar kan alles op gezet worden, wat je maar wilt. Als je er gebruik van gaat maken, zal je het vanzelf merken.

 

Heb je toch last van te veel appjes? Zet dan het geluid uit en lees de app berichten wanneer het jou uitkomt.

Wees altijd helder, kort en respectvol als je een bericht, oproep of vraag plaatst. Ook is het fijn als je de reden laat weten voordat je een groep verlaat.