Organisatie

Slimme Senior is een Haags platform van 55-plussers die hun toekomst in eigen hand nemen. Zo goed en zinvol mogelijk in het leven blijven staan is ons doel. We willen omkijken naar elkaar, nieuwe vrienden maken, elkaar versterken, blij maken, inspireren en onze zorgen en deskundigheid delen.
Vanuit eigen behoefte en op vrijwillige basis initiëren we zelf activiteiten om elkaar te ontmoeten. Dat gebeurt in het maandelijkse themacafé en op vele andere plekken.

Slimme Senioren zetten hun talenten in voor zichzelf en voor anderen.

 

 

Financiën
De leden betalen geen lidmaatschap. Deelname aan activiteiten is gratis en de prijs van consumpties tijdens themabijeenkomsten is laag. Jaarlijks wordt een activiteit georganiseerd, zoals een rommelmarkt, om extra inkomsten te genereren.

Donaties zijn dan ook zeer welkom! Een bijdrage kan worden overgemaakt op NL25 SNSB 0783304293 t.n.v. Stichting Slimme Senior te Den Haag.

De Stichting Slimme Senior beheert de financiën.

 

Bestuur
Slimme Senior is een stichting. Coördinatoren en werkgroepen zorgen voor de dagelijkse gang van zaken.
Bij conflicten is het bestuur eindverantwoordelijk. Het bestuur bestaat uit Nelleke Cornelissen, Heleen Goddijn en Ineke Kuik.

organisatieschema slimme senior sept 2022